top of page

نیازهای اصلی ما

غذا

یکی از نیازهای ضروری و درخواستی بسیاری از خانواده های ما دسترسی به غذا است. بر اساس گزارش سازمان ملل، حدود 23 میلیون افغان، یعنی بیش از نیمی از جمعیت، با ناامنی غذایی حاد روبرو هستند، در حالی که 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال ممکن است از سوء تغذیه حاد رنج ببرند.  هدف ما این است که اطمینان حاصل کنیم که هر خانواده ای که به آن کمک می کنیم دسترسی ایمن به غذا داشته باشد.  هیچ کس را نباید مجبور کرد که گرسنه بماند.

1

4

تن پوش

من یک پاراگراف هستم اینجا را کلیک کنید تا متن خود را اضافه کنید و من را ویرایش کنید. آسان است. فقط روی "ویرایش متن" کلیک کنید یا روی من دوبار کلیک کنید و می توانید شروع به اضافه کردن محتوای خود و ایجاد تغییرات در فونت کنید. من یک مکان عالی برای شما هستم تا داستان بگویید و به کاربرانتان اجازه دهید کمی بیشتر در مورد شما بدانند.

خانه های امن

از زمان فروپاشی دولت افغانستان در ماه اوت، بسیاری از خانواده های ما برای تامین هزینه اجاره خود به کمک نیاز دارند یا نیاز به دسترسی فوری به یک خانه امن در یک مکان نامشخص دارند تا منتظر تخلیه باشند. 

2

5

پزشکی  

من یک پاراگراف هستم اینجا را کلیک کنید تا متن خود را اضافه کنید و من را ویرایش کنید. آسان است. فقط روی "ویرایش متن" کلیک کنید یا روی من دوبار کلیک کنید و می توانید شروع به اضافه کردن محتوای خود و ایجاد تغییرات در فونت کنید. من یک مکان عالی برای شما هستم تا داستان بگویید و به کاربرانتان اجازه دهید کمی بیشتر در مورد شما بدانند.

هواپیماها  

یکی از بزرگترین نیازها این است که بتوانیم افراد خود را سوار هواپیما کنیم. برای این کار باید حداقل بخشی از یک هواپیما را بپوشانیم. به طور متوسط هر صندلی در هواپیما حدود 6000 دلار هزینه دارد که شامل هزینه های فرود، پردازش و ویزا برای هر نفر می شود.

3

6

حرارت  

من یک پاراگراف هستم اینجا را کلیک کنید تا متن خود را اضافه کنید و من را ویرایش کنید. آسان است. فقط روی "ویرایش متن" کلیک کنید یا روی من دوبار کلیک کنید و می توانید شروع به اضافه کردن محتوای خود و ایجاد تغییرات در فونت کنید. من یک مکان عالی برای شما هستم تا داستان بگویید و به کاربرانتان اجازه دهید کمی بیشتر در مورد شما بدانند.

bottom of page